SKAWIŃSKIE STOWARZYSZENIE PARTNERSTWA MIAST

Początki działalności Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w Skawinie sięgają roku 1987. Nawiązane zostały wtedy pierwsze kontakty z niemieckim miastem Hürth położonym w Północnej Nadrenii i Westfalii. W okresie gdy istniał jeszcze podział na państwa Bloku Wschodniego i Zachodniego, i nikt nie przypuszczał, że runie Żelazna Kurtyna, nawiązanie współpracy między krajami należącymi do przeciwstawnych obozów politycznych, które na dodatek dzieliły negatywne doświadczenia historyczne, wydawało się prawie niemożliwe. Inspiratorem polsko - niemieckiej wymiany stał się Kościół.
W 1987 roku parafia św. Katarzyny w Hürth skontaktowała się za pośrednictwem ks. kardynała Franciszka Macharskiego z parafią Miłosierdzia Bożego w Skawinie. W październiku tego roku po raz pierwszy do miasta przyjechała delegacja przedstawicieli Hürth. Główną ideą tych kontaktów było zbliżenie i przyjaźń między ludźmi. Cel został osiągnięty, gdyż wiele z tych więzi trwa do dziś i obejmuje coraz szersze kręgi mieszkańców obu miast.

Oficjalną umowę o Partnerstwie podpisano dziewięć lat później, 30 czerwca 1996 roku, gdy współpraca była już mocno ugruntowana. Umowa nadała jej formalne ramy   pozwoliła powołać do życia Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz określić zadania na przyszłość.

Dzięki międzynarodowym kontaktom można było również kilkakrotnie przyjść  
z pomocą potrzebującym. Partnerzy z Hürth przekazują dary dla Skawińskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (Szkoły Specjalnej nr 5), dotację na wyżywienie ubogich dzieci w szkołach oraz wsparcie Domu Pielgrzyma działającego przy parafii Miłosierdzia Bożego. Także Skawińskie Pogotowie Ratunkowe imienia Siegfrieda Greinera otrzymało od Hürth ambulans oraz wyposażenie sprzęt niezbędny do udzielenia pierwszej pomocy.

W październiku 1999 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o współpracy w ramach partnerstwa miast również ze słowackim miastem Turčianske Teplice, a oficjalna umowa została podpisana 12 listopada tego samego roku. Tak zapoczątkowane zostały kontakty z pięknym, zabytkowym kurortem położonym zaledwie 220 km od Skawiny. I tym razem życzeniem obu miast było, aby z tego porozumienia rozwinęła się głęboka przyjaźń. Słowacy za każdym razem serdecznie przyjmują gości, prezentując walory turystyczne i uzdrowiskowe swojej miejscowości. Skawina gościła również kilkakrotnie mieszkańców Turčianskich Teplic, a w organizowanych w miastach konkursach brały udział zespoły artystyczne ze Słowacji i Skawiny.

Trwające od 1991 roku kontakty z miastem Thetford w Wielkiej Brytanii uległy zacieśnieniu po spotkaniu i rozmowach z ówczesnym burmistrzem Panem Derkiem Mortimierem w trakcie 25-lecia miasta Hürth oraz po wizycie w Skawinie Pani Mary Page, byłej Burmistrz Thetford. Przyjacielskie stosunki, po podjęciu uchwały przez Radę Miejską, w Skawinie zostały przypieczętowane oficjalna umową podpisaną 11 listopada 2004 roku w Skawinie oraz ratyfikowaną 9 kwietnia 2005 roku w Thetford.

W lipcu 2003 roku w trakcie prywatnej wizyty Starosty Roztok koło Pragi, Pana Stanislava Boloňskeigo z żoną, odbyło się spotkanie Burmistrza Skawiny oraz przedstawicieli zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast ze Starostą  Bolońskim. W trakcie spotkania została wytracona obustronna chęć nawiązania stosunków partnerskich. Po podjęciu uchwały przez radę Miejską doszło do podpisania oficjalnej umowy o partnerstwie w dniu 4 czerwca 2005 roku.

W lutym 2000 roku do rady Miejskiej w Skawinie wpłynął wniosek o nawiązanie kontaktów z miastem Civitanova Marche we Włoszech. Nieoficjalnie kontakty z tym miastem trwały już od 1979 roku za sprawą skawińskiej drużyny harcerskiej "Czerwony mak" oraz Pana Pawła Dornowskiego - generała Brygady karpackiej, mieszkańca Civitanova Marche. Po obustronnych wizytach przedstawicieli oraz podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Skawinie kontakty miast zostały przypieczętowane podpisaniem umowy o partnerskiej współpracy 16 lipca 2005 roku w Civitanova Marche.

Stowarzyszenie organizuje wyjazdy zespołów artystycznych, grup sportowych  i mieszkańców, rozwijając w ten sposób wymianę kulturalną. Stowarzyszenie jest również inicjatorem wymian pomiędzy szkołami. Wspiera również współpracę samorządową i gospodarczą. Uczestnicy wyjazdów brali ponadto udział w odczytach i dyskusjach na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i związanych z tym problemów.

Stowarzyszenie stale się rozwija, a w jego działalność włączają się nowe osoby. Pojawiają się również nowe inicjatywy i pomysły. Podstawą działalności pozostają nieustannie serdeczne więzy między ludźmi.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PRZYŁĄCZENIEM SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI  SKAWIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PARTNERSTWA MIAST SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.


SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI 35,00 ZŁ NA ROK.

Składkę członkowską można wpłacać u Skarbnika Stowarzyszenia Pani  Grażyny Myszy  lub na konto bankowe nr : 13 85910007 0310 0561 8398 0001

w Krakowskim Banku Spółdzielczym, oddział Skawina


Statut Stowarzyszenia oraz Deklaracja Członkowska są dostępne w formacie MS WORD oraz PDF niżej:

STATUT SSPM - po zmianach w na Walnym Zebraniu w dniu 21 kwietnia 2016r.

Deklaracja Członkowska


Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website