Aktualności
  Nadzwyczajne Walne Zebranie SSPM
28.10.2009

W związku z rezygnacją pani Ewy Malinowskiej ze stanowiska Prezesa SSPM oraz członka Zarządu w dniu 27 października 2009r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. W zebraniu wzięło udział 56 członków Stowarzyszenia.
W tracie zebrania członkowie stowarzyszenia przyjęli do wiadomości rezygnację pani Ewy Malinowskiej ze stanowiska Prezesa SSPM. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w miejsce ustępującej pani Prezes w skład Zarządu weszła pani Elżbieta Gutierrez. W dalszej części zebrania odbyły się wybory Prezesa i z-cy Prezesa. W wyniku głosowania nowym Prezesem SSPM został pan Sergiusz Romański a z-cą Prezesa pan Arkadiusz Wrzoszczyk.  


  Przyjazd członków klubu seniora z Turciańskich Teplic
12.10.2009

W dniach 19 - 21.10.2009r.  przebywali  w naszym mieście członkowie klubu seniora " SENIORKA " z Turciańskich Teplic. W trakcie pobytu nasi goście zwiedzali Kraków oraz spotkali się z władzami naszego miasta oraz członkami Stowarzyszenia i przedstawicielami Związku Emerytów i Rencistów działającym w naszym mieście. Zarząd SSPM serdecznie dziękuje Burmistrzowi MiG Skawina za wsparcie jakiego udzielił przy organizacji pobytu grupy, podziękowania kieruje również do członków Stowarzyszenia którzy aktywnie włączyli się w organizację przyjazdu. 

  Delegacja na Hürth International
15.09.2009

Jak co roku w Hürth spotkały się delegacje miast partnerskich w ramach obchodów Hürth International. Wśród zaproszonych gości były delegacje z Francji, Holandii, Kenii, Wielkiej Brytanii, a także Polski.
   Miasto Skawina reprezentowali radni Miasta i Gminy Skawina w osobach: Anna Wąsowicz, Grzegorz Gruca i Grzegorz Wasyl oraz przedstawiciele zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w osobach: Grażyna Wójcik i Sergiusz Romański.
   Obchody  Hürth International obfitowały w liczne spotkania z przedstawicielami miast partnerskich, w wymianę wzajemnych doświadczeń i pomysłów na dalszą współpracę. Niezwykle urokliwa była część artystyczna na którą składały się występy muzyczne i taneczne prezentowane przez rożne kraje.
   Podczas naszego pobytu w Niemczech gospodarze imprezy opowiedzieli nam o swoich planach nawiązania współpracy z Turcją. Dziękując za ciepłe przyjęcie wyraziliśmy nadzieję na rychłe spotkanie, tym razem w Polsce podczas dorocznych obchodów Dni Skawiny w czerwcu 2010 r.

przyg. S. Romański

[ podstrona 111 z 124   początek ... | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website