Aktualności
  Skawinianie w Bundestagu
31.05.2010

Następnego dnia rano z hotelu „Ludwig van Beethoven” grupa spragnionych karaibskich plaż i palm wyruszyła na Tropikalną Wyspę oddaloną kilkadziesiąt kilometrów od centrum Berlina . Miłośnicy historii i zabytków architektury ruszyli spod Bramy Brandenburskiej w kierunku Wieży Telewizyjnej, zwiedzając katedrę św. Jadwigi z XVIII w. Mauzoleum Ofiar Faszyzmu i Militaryzmu, Katedrę Berlińską z kopułą z 1894 r i ogromną podziemną kryptą , w której znajduje się kilkadziesiąt sarkofagów. Niezapomnianą lekcją historii było zwiedzanie Muzeum Pergamonu, którego centralnym punktem jest słynny Ołtarz Zeusa i znajdujący się na nim fryz, czyli Gigantomachia w starożytnej wersji 3D. Ołtarz powstał w180 r.p.n.e. dla uczczenia zwycięstw Greków nad Galatami na przełomie III i II w.p.n.e i jest dziełem rzeźbiarzy: Melanipposa, Menekratesa i Orestesa. Po powrocie do współczesności , ci, dla których kopuła katedry była za niska , a widok z niej nie dosyć rozległy, wspięli się (windą) na platformę widokową Wieży Telewizyjnej , najwyższej budowli Berlina. Wieczorem obie grupy w doskonałych humorach i pełne wrażeń wróciły do hotelu , by nazajutrz wraz z wielkim przyjacielem Skawiny, panem Zylajewem udać się do Reichstagu, gdzie pan poseł pełnił honory gospodarza. Skawinianie mogli zobaczyć i poznać „od podszewki” miejsce pracy parlamentu niemieckiego. Zabudowania parlamentu to nie tylko znany wszystkim gmach zwieńczony kopułą, ale szereg budynków po obu stronach Szprewy połączonych biegnącymi pod rzeką korytarzami. Pan Zylajew odpowiadał także na pytania dotyczące problemów ,           z jakimi borykają się współczesne Niemcy. Potem jeszcze rzut oka na Berlin z kopuły i grupa z panem Zylajewem, który wcielił się w przewodnika i dzielnie pełniącą funkcję tłumacza, panią Elą Baran, wyruszyła na zwiedzanie miasta. Uczestnicy poznali historię i założenia urbanistyczne Berlina, zobaczyli nowoczesną architekturę  na Potsdamerplatz i cmentarz ponad 20 000 poległych żołnierzy radzieckich, obecnie miejsce spacerów i uprawiania joggingu berlińczyków. Wschodnia część Belina to teraz , paradoksalnie, miejsce wielkich powrotów tych, którzy z często z narażeniem życia ją opuszczali.
    Po mszy św w kościele Salezjanów uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni przez pana Posła na uroczystą kolację do restauracji , której wystrój nawiązuje do czasów NRD i w której golonko i piwo smakuje wyjątkowo.  Spotkanie było okazją do wspomnień piętnastoletniej współpracy i wyzwoliło energię do dalszego współdziałania na rzecz zbliżenia społeczności polskiej i niemieckiej.

Zbigniew  Biegaj

  Walne Zebranie członków stowarzyszenia
10.05.2010

W trakcie zebrania członkowie Stowarzyszenia wysłuchali sprawozdania Zarządu z realizacji Planu Pracy za rok 2009 oraz wykonania Planu Finansowego. Następnie przedstawiono sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2009. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie Planu Pracy oraz Planu Finansowego na rok 2010 - plany te członkowie stowarzyszenia przyjęli jednogłośnie. Ważną częścią zebrania było przedstawienie projektu nowego Statutu Stowarzyszenia przygotowanego przez p. Annę Wąsowicz / członka Stowarzyszenia/. Projekt wzbudził ożywioną dyskusję po której uzgodniono ostateczną wersję nowego Statutu, którego uchwalenie odłożono na kolejne Walne Zebranie.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje p. Elżbiecie Baran za sprawne poprowadzenie zebrania.

A.W.

  Edukacja i kultura ponad granicami
14.12.2009

Mieliśmy przyjemność spotkać się z czeskim księdzem katolickim, który niezwykle ciepło i barwnie opowiadał nam o historii kościoła pw. Św. Klemensa oraz świątyni           pw. Narodzin Jana Chrzciciela znajdujących się w Roztokach. Czechy są krajem, gdzie chrześcijanie stanowią niewielką grupę wiernych. Liczniej prezentują się wyznawcy kościoła husyckiego, o czym mieliśmy  okazję  przekonać się podczas spotkania z Panią Kučerovą – przedstawicielką tegoż kościoła, która oprowadziła nas po świątyni i w sposób bardzo interesujący opowiedziała o swojej pracy i posłudze wiernym.
Dyrektor (czes. Ředitelka) Szkoły Podstawowej (czes. Zakladni Škola) w Roztokach - Alena Gabalova zaprosiła nas do swojej placówki, gdzie przedstawiła przy pomocy prezentacji multimedialnej,  na tablicy interaktywnej działania szkoły w zakresie edukacji, wychowania i opieki, osiągnięcia uczniów, najciekawsze imprezy szkolne, formy współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym itp. Szkoła posiada pięć takich tablic, dzięki którym proces dydaktyczny staje się atrakcyjny i nowoczesny. Uczestniczyliśmy także w  zajęciach lekcyjnych uczniów klas IVb, podczas których przybliżyli nam historię Czech wykorzystując do tego celu również tablicę interaktywną. W towarzystwie Pani dyrektor i wicedyrektor (czes. zastupkyni)  dokładnie obejrzeliśmy szkołę, wyposażenie klasopracowni i świetlic (czes. družina), a także poczuliśmy smak szkolnego obiadu na stołówce.(mniam, mniam…)   Mieliśmy również przyjemność gościć w roztockim przedszkolu (czes. školky) i tam  podziwiać występy najmłodszych. Urzekli nas swoim wdziękiem, a ich śpiew, recytacja i taniec były dla wszystkich niecodziennym przeżyciem. Mogliśmy również popracować na tablicy interaktywnej!
Wydarzeniem wpisanym w tradycję miasta  jest organizowany w okresie przedświątecznym, coroczny uroczysty koncert muzyczno – taneczno – teatralno - recytatorski prezentowany przez uczniów szkoły podstawowej i szkoły muzycznej  w Roztokach. Koncert odbył się w roztockim zamku  i zgromadził przedstawicieli władz miasta, oświaty i rodziców dzieci. Program dedykowany był polskiej delegacji i wzbudził w nas  wiele podziwu, uznania dla zdolności i talentu uczniów oraz pracy nauczycieli. W dalszej części programu przewidziano polsko-czeskie spotkanie w hotelu „Alexandra”, gdzie bariery językowe zostały zniesione do minimum, a konwersacja kwitła i obejmowała międzynarodową tematykę społeczno - kulturalno – gospodarczą.
Oficjalne spotkanie z Panią Burmistrz  Olgą Vavrinową oraz  przedstawicielami władz samorządowych i innych instytucji zorganizowano  w dniu  3 XII 2009r. w budynku Urzędu Miasta Roztoky, na którym skonkretyzowano ustalenia dotyczące współpracy partnerskiej między Roztokami a Skawiną. Miła atmosfera, otwartość i entuzjazm uczestników spotkania sprzyjały tworzeniu wspólnych planów, wymianie doświadczeń i podejmowaniu perspektywicznych działań.
Udział  polskiej delegacji w uroczystym zapalaniu światełek na  noworocznej choince na Rynku w Roztokach  był końcowym akcentem naszego pobytu w Czechach, który uważamy za bardzo owocny w komunikacji między miastami partnerskimi oraz niezwykle ciepły, sympatyczny i przyjacielski ze względu na charakter kontaktów interpersonalnych.
Życzymy  członkom i sympatykom Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, aby współpraca ze wszystkimi miastami partnerskimi przynosiła tak wiele satysfakcji i zadowolenia.
 
                                                                                                          Olga Bierawa

[ podstrona 108 z 122   początek ... | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website